PALAAMINEN ENSIRAKKAUTEEN

              1 Joh 4:9-10

Ilm 2:1-5

Me rakastamme koska Hän on ensin rakastanut meitä.

1 Joh 4:9-10

Me emme voi antaa Jumalalle mitään, mitä hän ei olisi jo antanut meille.

1 kor 1:30" Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,"

Ensirakkaus on elämistä suhteessa Jeesuksen kanssa, Hän on meidän paras ystävämme

Ja voimme kertoa Hänelle kaikki asiamme. Ensirakkaudessa me vietimme paljon hänen kanssaan aikaa. Luimme sanaa, rukoilimme, todistimme Jeesuksesta. Meidän elämämme pyöri Jeesuksen ympärillä, eikä meidän oman itsemme asioissa. Me myös luotimme lapsenomaisesti Hänen lupauksiinsa, usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan (Hebr 11:1) Jos Herra sanoi jotain emme epäilleet vaan ojentauduimme sen mukaan. Halusimme kaikessa olla kuuliaiset hänen sanalleen, emme nähneet toistemme virheitä vaan näimme toisemme Kristuksen silmin. Kaikki tuntui olevan todella kaunista ympärillämme.

Näihin ensimmäisiin tekoihin viitataan. Ilm 2:5 Meidän tulee kuolla itsellemme ja elää Jeesukselle.

Gal 6:14 "Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin

Kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle..."

Fil 1:27 " käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti ,että minä tulipa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta. Saan kuulla teistä että pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani EVANKELIUMIN uskon puolesta"

Fil 1:21 "sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on on voitto" kuoleminen itselle alkaa jo tässä ajassa, sitten lopullinen lihan pois riisuminen tapahtuu ihmisen kuollessa fyysisesti. Sieluhan ei kuole koskaan ja saamme uuden ylösnousemusruumiin kun menemme Taivaaseen.

ENSIRAKKAUTEEN PALAAMINEN ON MAHDOLLISTA

Tie siihen on: palaaminen Ristiin naulittun ristin juurelle, veren puhdistettavaksi

Rukouksessa olemista, todistamista, sanan lukemista määrätietoisesti. Sitä mikä on hyvää ja hyvältä kuuluvaa sitä ajatelkaa Fil 4:8

Meiltä kysytään enemmänkin tahtoa kun tunnetilojen odottelua. Jeesus kysyy tänäänkin tahdotko sinä seurata minua.

JOH 12:26 ("jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.)

Kuuliaisuus on tärkeää ENSIRAKKAUTEEN palaamisessa. 1.Samuel 15:22

Inhimilliset ihmisten tekemät uskonnolliset rakenteet ja tavat voivat jopa olla esteenä ENSIRAKKAUTEEN palaamiselle, minä tiedän kaiken asenne on suurinta ylpeyttä ja voi johtaa uskon Liekin sammumiseen.

1kor 8:2 ( "jos joku luulee jotain tietävänsä, ei hän vielä tiedä niinkuin tietää tulee)

Tulla lasten kaltaiseksi (Matt 18:3 ) ("totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.)

Ensirakkauden merkit näkyvät Hengen hedelminä: Gal 5:22 ("Rakkaus, ilo,rauha,pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen)

Lopuksi :

Kol 3:17

" Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa "

PALAAMINEN ENSIRAKKAUTEEN               1 Joh 4:9-10