Pastori John Chalapati

Tel /Puh : +91 90002 94559    ( Intia )

Sähköposti / E-mail:
johnbabuforlord@gmail.com

Pastor Prasanth Chalapati


Elämän Valoa Intiaan

Living Light India Ministries  

Kotisivu 

Englanninkielinen 

Facebook sıvu                      Englanninkielinen 

Facebook sivu                      Suomenkielinen 


Suomenkielistä palvelua saat tällä lomakkeella

Living Light Ministries

Urban & Rural Development Society

(Kaupunki ja Maaseudun kehittämisyhteisö - Urban and Rural Development Society)
Intiassa myös vainotaan kristittyjä, sentähden Elämän valo Intiaan järjestöllä täytyy olla myös tällainen "Maallinen toiminimi " (Kaupunki ja maaseudun kehittämisyhteisö ) " Jonka alla voidaan auttaa Orpolapsia.

John Chalapati on ystäväni ja Pastori / Orpokodin johtaja Intiassa 

Tv: veljenne Juhani Rajala

Voit lähettää tällä lomakkeella viestin Pastori John babu Chalapatille  &  Prasanth Chalapatille ( Kirjoita viestisi englanniksi )


Matt  10:42 
"Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille."

Matt 25:34-40
" Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, Minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti." 
" Sillä Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;"
" Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte Minua katsomassa; Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni." 
" Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?"
" Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?"
" Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?" " Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle."


Living Light Ministries. Urban & Rural Development Society.

 

Senior Pastor John Chalapati & Pastor Prasanth Chalapati

51136 Kuchipudi Andhra Pradesh South India

 

TULE AUTTAMAAN MEITÄ

Rakkaat ystävät, tarvitsemme seuraavia tarpeita orpokodille

1) Tarvitaan riittävästi ruokaa
2) Maata on ostettava
3) Koulu on rakennettava ja tarjottava ilmainen koulutus yli 300 lapselle vuodessa.
4) Kouluauto on ostettava
5) sängyt on ostettava
6) Keinu täytyy ostaa
7) Joulujuhla ym tulevat tapahtumat Näihinkin tarvitaan tukea.

Rukoilkaa näiden tarpeiden puolesta Jos Jumala kehoittaa sinua, niin tue jotain näistä tarpeista. Jos tarvitset lisätietoja, kirjoita minulle johnbabuforlord@gmail.com ja voit myös kirjoittaa vanhemmalle pojalleni ja pastorillemme sekä tulevalle ministeriön johtajalle Prasanth Chalapatille ja hänen sähköpostiins : prasanthchalapati@gmail.com