JEESUS PUHUU ITSESTÄÄN IHMISEN POIKANA

Raamatussa sana "Ihmisen poika" mainitaan 53 kertaa.
Jumala tuli maanpäälle Jeesuksessa,
1.) Ensisijaisesti sovittamaan ihmiskunnan synnit:
2Kor 5:19 "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa....."
2.) Ymmärtääkseen ihmistä:
Hebr 4:15 "Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
Filip:2:7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaitiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen
3.) Esikuvaksi
Joh:13:15 "Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt."
2Piet:2:21 "Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä "
JOH 3:16
Jeesus tuli ihmiseksi, koska Jumala rakasti niin paljon luotujaan että halusi pelastaa koko ihmiskunnan, joutumasta ianakaikkiseen eroon Jumalan yhteydestä.
HELVETTI ON PAIKKA JOKA ON VARATTU LANGENNEILLE ENKELEILLE
EI IHMISELLE. KUITENKIN IHMINEN JOUTUU SINNE LUONNOSTAAN SYNTIINLANKEEMUKSEN TÄHDEN JOS EI OTA TÄSSÄ AJASSA PELASTUSTA VASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA.
Jumala antoi meille ensin 10 käskyn lain
2.Moos 20:2-17
Jota noudattamalla voisimme elää Isän Jumalan yhteydessä ja hänen mielisuosiossaan. Mutta koska ihminen ei pystynyt pitämään lain käskyjä vaan lankesi yhä uudelleen, pois Jumalan yhteydestä., antoi Jumala Uhrilait
3 Moos 1-7 Luvut: polttouhri, ruokauhri, yhteysuhri, syntiuhri,vikauhri,...
Aina ihminen kuitenkin paatui, ja rikkaat ja köyhät joutuivat eriarvoiseen asemaan, koska rikkaat voivat uhrata enemmän kun köyhät. Jumala valmisti täydellisen palastuksen lähettämällä oman poikansa maailmaan ja uhraamalla Hänet kertakaikkisella uhrilla meidän edestämme!
Hebr 10:12 "mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle .
JEESUS - IMMANUEL - JUMALAN POIKA
JUMALAN POIKA NIMI MAINITAAN 33 KERTAA.
MATT 16:16 "Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika."
Jumalan pojaksi kutsutaan Jeesusta silloin kun isä jumala itse ilmestyy kaikkivaltiudessaan.
MATT 27:54
"Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika .
Kun puhumme Jumalan pojasta, puhumme taivaallista arvovaltaa nauttivasta Jeesuksesta. Hän on Taivaasta tullut sana. Hän on "Jumala meidän kanssamme."
Matt 1:23
"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme."
Kukaan ihminen ei voi nousta Jumalan pojan asemaan, vaikka meitäkin voidaan kutsua Jumalan pojiksi tai tyttäriksi. Sekaannuksen vuoksi, meitä olisi hyvä kutsua opetuslapsiksi, tai Jumalan lapsiksi, sillä meillä ei koskaan ole samaa asemaa kun Jumalan pojalla Jeesuksella on.
Sielunvihollinen Lusifer enkeliruhtinashan tavoitteli Jumalan asemaa ja sai siitä iankaikkisen rangaistuksen.
Kun Jeesus ilmestyy Jumalan poikana, silloin hän vaikuttaa Taivaan ja maan Herrana, silloin Hän ei ole esikuva ihmisille, eikä ihmisen kiusausten vaivaamana, vaan Hän ilmestyy Herrana kaikkivaltiaana jolle on annettu valtuudet hallita eläviä ja kuolleita.
Sielunvihollinen halusi kyseenalaistaa Jeesuksen Jumalisuuden, hän halusi langettaa Itse Jumalan, koska hän ei tiennyt että Jumala itse oli Jeesuksessa. Se oli salattu sielunviholliselta. Hän luuli että Jeesus oli " vain ihmisen poika" hän luuli että saa Jeesuksen lankeamaan niin kuin ihmisen paratiisissa.
Jumalan poikana Jeesus otti vallan  Luciferilta.
Meidän on hyvä muistaa että meitä johtaa Jumalan poika Jeesus Kristus joka on kaiken Herra
VAPAUDEN LAKI KRISTUKSESSA
Laki vanhassa liitossa
Daavidin ohjeet Pojalle Salomonille 1.Aikakirja 22:12 Antakoon vain Herra sinulle älyä ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. 22:13 Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile.
Psalmit:1:2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!
Sananlaskut 28:9 "Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus."
2.Moos15:26 Hän sanoi: "Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi."
Joosua:1:7 "Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin"
5.Mooseksen kirja 6:3 "Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä."
Joh 7:49 " Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu." (Kirottu pois Jumalan yhteydestä)
Room 7:25 "Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia."
Room 8:2 "Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista."
Laki on sydämessämme, kun olemme ottaneet Jeesuksen sinne asumaan.
Hebr 10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"
Me seuraamme vapauden lakia kun seuraamme jeesusta ja olemme Hänen sanalleen ja Pyhälle hengelle kuuliaiset
Jaak 2:12 "Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki (Kristus jeesus) on tuomitseva.
4:11 "Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari."
Jaak 1: 25
Totuus vapautaa ( Jeesus,....sana joka tuli lihaksi )
Joh 8 : 31-32, Joh 8:36
Jeesus tuli lain täyttäjäksi ja lain lopuksi, hän ei tullut kumoamaan lakia vaan vahvistamaan sen
Room 10:4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
Matt 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään."
Lain tehtävä on viedä ihminen parannuksen paikalle, ja pitää meidät riippuvaisina Jeesuksesta.
Lain kautta tulee synnintunto Room 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto .
Lain tehtävä on kasvattaa meitä Armon tuntemiseen.
Room 8:4 "että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. "
JEESUS TULI MAAILMAAN KIROTUKSI RISTIN PUUHUN MEIDÄN EDESTÄMME, HÄN VANHURSKAS, LAKIIN NÄHDEN NUHTEETON, TÄYSIN SYN- NITÖN, LAIN ALAISEKSI SYNTYNYT. HÄN TULI SOVITTAMAAN MEIDÄN SYNTIMME GOLGATAN RISTILLÄ KERTAKAIKKISELLA UHRILLA ETTÄ MEILLÄ OLISI RAUHA ISÄN JUMALAN KANSSA JA LUOTTAVAINEN PÄÄSY ISÄN JUMALAN IHA- NAAN YHTEYTEEN.
Efes3:12 "jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö."
KUN ME SEURAAMME VAPAUDEN LAKIA JEESUSTA KRISTUSTA JA EMME OLE MUISTAMATTOMIA KUULIJOITA VAAN TODELLISIA SANAN TEKIJÖITÄ ME TULEMME AUTUAAKSI, ELI ONNELLISEKSI TAIVAALLISEN JUMALAMME YHTEYDESSÄ, VOIMME KOKEA JA TUNTEA TAIVASTA MAANPÄÄLLÄ.
KUNINKAALLINEN PAPISTO
1.Pietarin kirje: 2:9
"Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa"
Vanhassa liitossa mainitaan sutsutus uhrista joka on rukouksen vertauskuva:
Ps141:2 "Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä, minun kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri."
KUN ME ANNAMME RUUMIIMME ELÄVÄKSI HERRALLE OTOLLISEKSI UHRIKSIROOM 12:1 MUKAAN :
Pyhä Henki tulee kirkastamaan meissä Jeesusta ja tästä Jeesuksen sovittamasta uhrista meissä nousee Isän eteen Hyvän hajuinen suitsutus uhri kun ylimmäinen pappimme Jeesus rukoilee Pyhässä hengessä meissä ja meidän edestämme..Meidän kunikaallinen aatelisarvomme ei ole tästä maailmasta niin kuin Jeesus sanoi :
Joh18:36
Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä."
Sentähden maailma ei tunne meitä, se halveksii ja hyljeksii eläviä kristittyjä.
Maailma ei pidä meitä kunikaalisina koska se ei nää näkymättömään eikä tunne jumalaa niin kuin me jotka olemme hengestä syntyneitä.
Meidän pappispalveluksemme on iankaikkista laatuaan. Me aloitamme pappispalveluksemme tässä ajassa hengessä ja totuudessa ja toimemme jatkuu kerran ajan rajan tuolla puolen.
3 x V eli Jumalan Valitsema , Valtuuttama ja Voimaannuttama
1.Sinä oletJeesuksen valitsema
Joh 15:16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät.
2.Valtuuttama
Joh 14:12 -13 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän
on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
14:13 ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa
Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
3. Voimaannuttama
Joh1:12 "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä"
APT 1:8 "vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."
Saat voiman sä elämään uuteen
Ilmestyskirja 8:3 Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä.
8:5 Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle; silloin syntyi ukkosenjylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä."
Kunikaalisella Papistolla on Rukouksessa voimaa kun meidän sydämissämme palaa PyhänHengen tuli, siitä nousee hyvän hajuinen suitsutus uhri Jumalan kasvojen eteen ja Enkelitkin halajavat katsoa siihen