Hebr 11:6 "Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät"

Kristuksen sana

USKO TULEE KUULEMISESTA...

Room 10:17

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Jeesus Kristus on Golgatan ristillä kuollut ja sovittanut sinun syntisi, että sinä uskomalla tuohon sovitustyöhön saisit syntisi anteeksi ja sitä kautta uuden elämän Jumalan yhteydessä.

Joh 10:9-14

"Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. 11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. 12. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne. 13. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. 14. Minä olen se hyvä paimen, ja minä3. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. 14. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, 15. niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä."
Kun sana koskettaa sinua ja tunnet että sinun tulee antaa elämäsi Jeesukselle, kun kuulet Hänen äänensä älä paaduta sydäntäsi vaan tunnusta syntisi hänelle ja luovuta elämäsi Jeesukselle kokonaan. Sano Jeesukselle tässä olen ota minut kokonaan omaksesi ja ohjaa sinä minun elämääni.
Kun sinä olet antanut Jeesuksen tulla sydämeesi, sinuun tulee usko jonka Jeesus vaikuttaa henkensä kautta.
Room 8:15 -16
" Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" "Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia."
Kun olet tehnyt parannuksen ja lähtenyt Jeesusta seuraamaan tulee sinun ojentautua Jumalan sanan mukaan, tutkia Jumalan sanaa rukoillen ja ojentautua sen mukaan kun sana saa uskossa sulautua sinun sydämeesi. Pyhä Henki ottaa omastansa eli raamatun sanasta ja kirkastaa sanan sinulle ja tekee sen eläväksi, niin että sinä saat siitä voimaa,lohdutusta,virvoitusta,iloa,rauhaa,toivoa jne...
Sinun tulee avoimesti tunnustaa uskosi myös ihmisten edessä ja jos Pyhä Henki kehoittaa todistamaan tai muuten auttamaan lähimmäistäsi niin ole kuuliainen Hänelle.
Room 10:9-10
"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; " sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan."
Jumalan Pyhän Hengen äänelle kannattaa olla kuuliainen, silloin kun toteutat Jumalan tahtoa elämässäsi saat kokea
siunauksen elämässäsi ja yli ymmärryksen käyvä rauha varjelee sinua ja ajatuksiasi. Jumala puhuu sinulle ja sinä saat nähdä hänen tahtonsa tapahtuvan elämässäsi. Hänellä on hyvät ajatukset sinua kohtaan ja ainut- laatuinen suunnitelma sinun elämässäsi. Jo tässä ajassa saat kokea hänen huolenpitoaan ja mikä tärkeintä saat eräänä päivänä astua iankaikkisuuteen taivaan kotiin Jumalan luokse.
Hakeudu muiden uskovien seuraan. Uskovien yhteys on tärkeää, uskossa kasvamisen kannalta.
1.Joh 1:7
" Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä."
1.Piet 1:9
" sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen."
Tärkein asia ihmisen elämässä on ratkaista tässä ajassa suhteensa elävän Jumalan kanssa. Ihminen on luotu elämään Jumalan yhteydessä ja silloin kun tuota yhteyttä ei ole, ihminen elää niin sanotusti epänormaalissa tilassa iankaikkisuuden ja Jumalan näkökulmasta katsottuna. Uskoon tuleminen onkin palaamista Jumalan tarkoittamaan yhteyteen hänen kanssaan.
Ihmisen sielu elää iankaikkisesti ja on kaksi paikkaa mihin sielu menee tämän elämän jälkeen joko iankaikkiseen kadotukseen jossa on tuska ja ahdistus tai iankaikkiseen elämään jossa on ilo ja rauha.
Tässä ajassa sinä päätät missä vietät iankaikkisuutesi !!!
Jos haluat tulla tuntemaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti, niin voit lausua seuraavan rukouksen ääneen:
Herra Jeesus tulen eteesi tällaisena kun olen, haluan tunnustaa että olen tehnyt syntiä sinua vastaan Jumala.
Anna minulle syntini anteeksi, puhdista Jeesus veressäsi sydämmeni ja tule minun sydämmeeni. Anna minulle Pyhä Henkesi todistamaan sisimpääni että olen sinun lapsesi. Kiitos Jeesus pelastuksesta jonka sain vastaanottaa.
Jos rukoilit tämän rukouksen tosissasi, niin sinä pelastuit juuri, ja pääsit sisäpuolelle Jumalan valtakuntaan. Sait lapsi oikeuden tulla Jumalan lapseksi, sekä iankaikkisuuspaikan Taivaassa, sitten kun lähdet tästä ajasta ikuisuuteen. Tervetuloa taivastielle olet tehnyt elämäsi suurimman ja parhaimman ratkaisun!!
Jos tiedät paikkakunnallasi jonkun uskovan, tai seurakunnan niin mene tilaisuuksiin rohkeasti mukaan. Hakeudu uskovien yhteyteen, siellä saat uskollesi vahvistusta sekä koet uskovien yhteyttä. Jeesus itse sanoo että "missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellänsä"..
" Uskon vuoritiellä, uusi päivä siellä usvan yöstä valkenee
vuorten rintehille nousen kirkkahille josta taivas aukenee..."
Heb 11:1
"Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. "
Kol 1:21-23
" Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut"
"Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä",
" jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut."
1 Kor 16:13
"Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. "
Hebr 3:12-14
" Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,"
"vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi;"
"sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.
Hebr 11:1-19
1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
2. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
4. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.
5. Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
7. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
8. Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.
9. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
10. sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.
11. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen.
12. Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti.
13. Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
14. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;
16. mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.
17. Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut
18. ja jolle oli sanottu: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen",
19. sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin.
Kasteesta
USKOVIEN KASTE
Raamattu puhuu uskovien kasteesta Mark 16:16 "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen".
Eli ensin tulee uskoa omakohtaisesti Jeesukseen Kristukseen ja sitten ottaa upotuskaste jossa ihminen erottautuu seuraamaan Jeesusta opissa ja elämässä. Kasteessa ei saada syntejä anteeksi, vaan kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. 1Piet 3:21 "Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta".
Jeesus Kristus on elävän uskovan esikuva. Hän itse meni kastettavaksi Jordanin virrassa, Hänen maanpäällinen serkkunsa Johannes kastaja kastoi hänet.
Mark1:9-11. "Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. 11. Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt."
Jeesuksen kastamisesta puhutaan myös seuraavissa sananpaikoissa:
Matt 3:13-16 - Luuk 3:21-22 - Joh 1:29-33
Jeesus itse kehoittaa kastamaan alla olevissa Raamatun jakeissa:
Matt 28:19-20
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
Mark 16:16 "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."
Opetuslapset kastoivat uusia uskoon tulleita Jeesuksen esimerkin ja opetuksen mukaan, siitä muutama sananpaikka.
Apt 2:41 " Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua".
Apt 8:36-39
"36. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" 38. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. 39. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten".
Tässä Kandakean hoviherra sai kasteen, kun evankelista Filippus oli selittänyt kirjoituksista, Jeesuksen elämästä ja kuolemasta meidän tähtemme jne..
Myös sadanpäämies Kornelius ja hänen perhekuntalaisensa kastettiin uskovien kasteella, siitä seuraavassa:
Apt 10:45-48.
"Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, 46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: 47. "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" 48. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.
Myös vanhassa testamentissa kerrrotaan kasteesta vertauskuvallisesti:
2 Moos 14:21-28
Tässä kerrotaan kuinka Israelin kansa lähti Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata Mooseksen johdolla. Matkalla he tulivat Kaislameren (Punaisenmeren) äärelle.
" Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia. 22. Ja israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa myöten, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella".
Myöhemmin Egyptiläiset tulivat meren pohjaa Israelilaiset perässä ja kun he ehtivät puoleenväliin merta antoi Herra tuulten tyyntyä jotka pidättelivät valtavia vesimassoja vasenmalla ja oikealla puolella. Kun tuuli lakkasi, vesimassat syöksyivät Egyptiläisten päälle ja hukuttivat heidät kaikki. Israelin kansa kuvaa meitä uudenliiton uskovia vertauskuvallisesti. Kun me tulimme tai tulemme uskoon me lähdemme Israelin kansan tavoin pois Egyptin (synnin vertauskuva) orjuudesta kohti luvattua maata se on Taivasta kohden. Kasteessa me jätämme taaksemme syntielämämme (Egyptin) ja erottaudumme maailmasta palvelemaan ja seuraamaan Jeesusta.
Israelin kansa sai tässä tapahuneessa ihmeessä uutta uskoa vaeltaa kohti luvattua maata. Samoin mekin uudenliiton uskovat saamme voimaa ja uskoa kun laitamme sanan käytäntöön elämässämme, siihen kuuluu olennaisena osana seurata Mestariamme kasteen hautaan niin kuin Israelin kansa seurasi Moosesta meren yli kohti luvattua maata joka vuotaa maitoa ja mettä.
Sinä ystäväni jos et ole vielä käynyt kasteella, kehoitan sinua ottamaan tämän, todella tärkeän askeleen Jeesuksen seuraamisessa mahdollisimman pian. Siinä on siunauksen tie, kun on kuuliainen Jumalan sanalle.
Mark 16:16
"Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu......."
Kaste on kristillinen toimitus, jossa kastettu liitetään kirkon eli Kristuksen ruumiin jäseneksi. Kreikkalaisessa Uudessa testamentissa käytetään kastamisesta verbiä baptizō, "upottaa", "painaa veden sisään", "pestä", "kastaa", ja kasteesta substantiivia baptisma.
Jeesuksen aikana juutalaisuuteen kääntyville pakanoille toimitettiin ns. proselyytti- eli käännynnäiskaste. Johannes Kastajan kastamistoiminta liittyi tien raivaamiseen Jeesukselle, ja Jeesus itse antoi kastaa itsensä Johanneksen kasteella, mutta tämä ei ollut vielä kristillinen kaste. Johannes edellytti kastettavilta mielenmuutosta eli parannusta. Johanneksen käynnistämä kasteliike eli Raamatun kertoman mukaan jonkin aikaa alkuseurakunnan rinnalla, mutta sitä ei pidetty kristillisenä, vaan Johanneksen kasteen saaneet seurakuntalaiset kastettiin uudelleen kristillisen käytännön mukaan. Tätä taustaa vasten Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky ymmärrettiin olemassa olevan käytännön uudistamisena, samaan tapaan kuin juutalaisen pääsiäisaterian yhteydessä Jeesus asetti ehtoollisen ja antoi näin riitille uuden merkityksen.
Kristillinen kaste Raamatussa:
Uuden Testamentin mukaan ylösnoussut Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän ja valtuutuksen kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Käskyyn liittyi myös kasvatustehtävä.
Paavalin mukaan kasteessa liitytään Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Korinttilaisia hän varoittaa luottamasta kasteeseen, jollei elämä ole sen mukaista. Apostolien teoissa puhutaan myös "Jeesuksen nimeen" kastamisesta. Kristillisessä kasteessa uutta aiempiin kasteisiin verrattuna oli lupaus Pyhän Hengen lahjasta. Kasteen kautta liityttiin Jumalan kansan joukkoon ja Hengen yhteyteen.
Baptistien kastekäytäntö
Kaste suoritetaan veteen upottamalla Uuden Testamentin esimerkin mukaisesti.(Room. luku 6)
Ainoastaan uskonsa tunnustaneet henkilöt kastetaan. Kaste suoritetaan vain kastettavan omasta pyynnöstä ja sen kautta liitytään paikallisseurakuntaan.
Raamatussa ei mainita perisyntiä, jonka tähden lapset pitäisi kastaa. Lapset kelpaavat Jumalalle sellaisenaan.
Vauvoja ei kasteta, vaan usein pidetään nimenantotilaisuus ja lasten puolesta rukoillaan ja siunataan Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti.
Mitään ikärajaa ei kasteelle ole seurakunnissa annettu, paitsi että sen tulee aina tapahtua omasta pyynnöstä.
Helluntaiherätyksen kastekäytäntö
Uudestisyntymiseen kuuluu erottamattomasti kaste. Kun ihminen on saanut lahjaksi vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, hänen tulee saada kaste Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste kuvaa Kristukseen uskovan liittymistä Jeesuksen kuolemaan, jossa vanha minämme tai vanha Aatami haudataan ja uskovan pukeutumista Kristukseen. Raamattu kuvaa kastetta hautaamisena, ja kaste tapahtuukin upottamalla kastettava kokonaan veteen tuon esikuvan mukaan. Sana myös tarkoittaa alkukielessä upottamista. Kasteessa uskova liitetään paikalliseen seurakuntaan. Helluntailaisten mukaan kaste ei ole ihmisen teko, vaan Jumalan Pyhän Hengen välityksellä synnyttämä kuuliaisuuden osoitus eli Jumalalähtöinen teko.
Vapaakirkon kastekäytäntö
Vapaakirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaan kristillinen kaste toimitetaan uskoville veteen upottamalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jumala todistaa kasteessa Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, pelastuksesta ja iankaikkisesta elämästä, joka on mahdollinen Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman takia. Kasteessa uskova tulee puetuksi Kristukseen. Kasteessa ihminen tunnustautuu Kristuksen seuraajaksi. Ihmisen usko ei ole kasteen peruste, vaikka kaste suoritetaankin vain uskoville. Kaste perustuu Kristuksen sovitustyöhön, jonka lähtökohtana on Jumalan armo ja rakkaus. Ilman ihmisen henkilökohtaista uskoa ei kasteella katsota olevan merkitystä eikä se pelkkänä suorituksena voi pelastaa ihmistä. Kaste on rajana maailman ja Jumalan valtakunnan välillä. Sen asema on merkittävä juuri tästä syystä. Uskovalle ja seurakunnalle kaste on ilon ja voiton juhla, koska se todistaa sovituksen voimasta.
PYHÄN HENGEN KASTE
Pyhä Henki
Uudestisyntyminen ja Pyhällä Hengellä täyttyminen ovat kaksi eri tapahtumaa. Ihminen syntyy uudesti Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ihmisen sydämeen tulee Hengen todistus Jumalan lapsioikeudesta. Tämä on uudestisyntymä. (On myös käynyt niinkin, että Herra on täyttänyt samantien, kun ihminen on tullut uskoon hänet Pyhällä Hengellä. Tämmöiset tapaukset kuitenkin ovat harvinaisempia).
Room 8:15-16
"Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia".
Pyhän Hengen täyteyden saamiseksi tulee etsiä Herran kasvoja rukoillen ja sanaa tutkien.
Matt 7:7-11
"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
" Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan."
"Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,
"taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?
"Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!".
Luuk 11:13
" Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
Kielillä puhuminen on varmin merkki Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Joillekkin ei kuitenkaan jää kielet pysyväiseksi merkiksi jostain syystä. Kuitenkin Pyhän Hengen täyteys on ainutlaatuinen kokemus, joka jää varmasti ihmisen mieleen, niin ihmeellinen ja voimakas kokemus se on. Tästä Hengellä täyttymiskokemuksesta puhutaan esim.
Apt 1:5-8
"Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." 6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" 7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, 8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."
Apt 2:1-4
" Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 3. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi".
Pyhän Hengen täyteys annetaan ihmiselle vomaksi, että hän kirkastaa Jeesusta Kristusta elämässään. Ihminen ei luonnostaan pysty elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. (Uskonnollista elämää toki pystytään elämään ilman Pyhän Hengen voimaa. Mutta Uskonnollisuus johtaa ihmisen iankkaikkiseen kadotukseen). Elävä usko Jumalan yhteydessä, taasen johtaa iankaikkiseen elämään, Jumalan luo taivaaseen, siihen me tarvitsemme Pyhän Hengen täyttymistä. Eikä vain kerran, vaan jatkuvasti elämän tiellä vaeltaessamme.
Pyhän Hengen voima kuuluu jokaiselle uskovalle. Jos et ole vielä täyttynyt Hengellä, niin ala tosissasi rukoilemaan että Herra täyttäisi sinut. Elämme vaikeita aikoja (niin sanottua lopun aikaa, Jeesus tulee pian hakemaan omansa Taivaaseen) Nyt jos koskaan tarvitsemme Pyhän Hengen ylivertaista voimaa.
Pyhä Henki kristinuskon näkökulmasta
Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona, Isän ja Pojan ohella. Pyhää Henkeä kutsutaan myös Jumalan Hengeksi, Jeesuksen Hengeksi, Totuuden Hengeksi ja Kristuksen Hengeksi. Kristinuskossa Pyhä Henki ei ole ainoastaan Jumalan voima vaan osa Pyhää Kolminaisuutta.
Kristinuskon mukaan jokainen kristitty saa Jumalan lupaaman lahjan voimaksi Jumalan palvelemiseen eli uskon elämään. Pyhän Hengen lahja ei ole tarkoitettu pelkästään tietyille ihmisille tiettynä aikana tiettyä tehtävää varten, vaan se kuuluu kaikille kristityille. Paavali mainitsee Pyhän Hengen lahjoina esimerkiksi Jeesuksen tunnustamisen Herraksi, kyvyn jakaa viisautta ja tietoa, uskon voiman, parantamisen lahjan, voiman tehdä ihmeitä, profetoimisen lahjan, kyvyn erottaa eri henget toisistaan, kielillä puhumisen lahjan, sekä kyvyn tulkita kielillä puhujaa ( 1. Kor. 12 ). Näistä lahjoista käytetään myös nimitystä armolahja.
Kristillinen opetus Pyhästä Hengestä Kolminaisuuden yhtenä persoonana perustuu erityisesti Jeesuksen lupaukseen lähettää uskovilleen "puolustaja", johon viitataan persoonana: "Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta" ( Joh. 15:26 ).
Pyhän Hengestä ja hänen saamisestaan on eri painotuksia kristikunnan sisällä. Suurin osa kuitenkin opettaa Pyhän Hengen tulevan ihmiseen kasteessa. Erityisesti kalvinistit opettavat, että Pyhä Henki saadaan henkilökohtaisessa kääntymyksessä Raamattua lukemalla (näkemys on myös laajasti omaksuttu luterilaisten keskuudessa) tai rukoilemalla erillistä Hengellä täyttymisen kokemusta (erityisesti tätä opetusta on vapaissa suunnissa ja helluntaiherätyksessä). Jotkut taas katsovat, että Pyhän Hengen voi saada vain toiselta uskovalta kristityltä, jolla on jo Pyhä Henki (tätä opetusta on lestadiolaisuudessa, mutta myös uuskarismaattisuudessa).
Erityisesti karismaattisissa suuntauksissa (niin protestanttisissa, katolilaisissa kuin helluntailaisissakin) korostetaan voimakkaasti armolahjoja kuten kielillä puhumista ja ihmeitä erityisinä Pyhän Hengen läsnäolon merkkeinä. Tällöin viitataan usein Raamatun Apostolien teoissa kerrottuihin tapauksiin. Apostolien tekojen toisessa luvussa opetuslapset puhuivat uusilla kielillä ja kymmenennessä luvussa Korneliuksen kodissa olevat ihmiset puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa, kun täyttyivät Pyhällä Hengellä. Kielillä puhumista esiintyy siis monissa Kristillisissä liikkeissä nykyäänkin.
Raamattu antaa ymmärtää, että kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, saa hän jonkun armolahjan, jonka Jumala on luvannut Pyhällä Hengellä täyttymisen yhteydessä, ja armolahja annetaan sen mukaan, kuinka Jumala näkee sen tarpeellisimmaksi ( 1. Kor. 12:11 ). Karismaattisen tulkinnan mukaan kun Pyhä Henki tulee ihmiseen, ihminen huomaa pienuutensa, ja kokee Jumalan suuren rauhan.