HEDELMÄÄ KANTAVA HENGELLISYYS

JOH 15:5-8 (Viinipuu vertaus)

Efes 2:10 " Me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme"

1. OTOLLISUUS

Hebr 11:6

"Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, sillä sen joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala onja että hän palkitsee ne jotka häntä etsivät"

Otollisuuteen siis tarvitaan uskoa..Mistä sitten usko tulee?

Room 10:17

Raamattu sanoo että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen (Voidellun) sanan kautta.

Uskon kautta me olemme otolliset:

A) Kuolemaan itselle

Kun tulemme Jeesuksen ristin juurelle antaudumme hänelle, kuolemme samalla itsellemme

Joh 12:24 (jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee tuottaa se paljon hedelmää)

B) Sekä pyhitykseen (erottautumisen, puhtaan elämän, Jumalan lähellä elämisen kautta)

Room 12:14

"Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa"

2. Meidän tulee pysytellä lähellä Jumalaa (Hänen Rakkaudessaan)

Joh 15:4 (pysyä Hänessä)

Joh 15:9 (olla Hänen Rakkaudessaan)

1 Joh 3:16

"siitä me olemme oppineet tuntemaan Rakkauden, että hän antoi henkensä meidänedestämme....."

Gal 5:6

"Sillä Kristuksessa jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus vaan Rakkauden kautta vaikuttava USKO.

Jesaja 8:20 "Pysykää laissa ja todistuksessa" Elleivät he näin sano ei heillä aamunkoittoa ole.

1 kor 16:13

"valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät."

3. Täyttyä hengellä

Efes 5:18

"älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä"

4. Toimia uskossa, lähteä liikkelle, kuuliaisuudessa Hengen äänelle.

Jaak 2:14-23 ..."usko tulee täydelliseksi tekojen (uskon tekojen) kautta.."

Kol 1:10-11 "..vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, Hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisessa.

11." ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä,ilolla.

USKON TEKOJEN HEDELMÄT

1. Hedelmä = Parannus ( Matt 3:8, Luuk 3:8 ja Apt 3:19)

2. Hedelmä = Pyhitys ( Erottautuminen Jumalalle ) ( Room 6:22 ,Efes1:4

3. Hedelmä = Nöyryys ( Alistua Jumalan tahtoon ) ( Jaak 4:10 ja Piet 5:6

4. Hedelmä = Kuuliaisuus (Toteuttaa Jumalan Sanaa elämässään) ( 1.Sam 15.22, Hebr 5:8, Room 5:19, Room 6:16 ja 1 piet 1:2 )

5. Hedelmä = Kutsumustietoisuus (Tehdä kutsumuksensa ja valitsemisensa lujaksi 2 Piet 1:10) Muistaa ja ajatella stitä hyvää mitä herra on tehnyt ( Filip 4:8 "Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa" )

6. Hedelmä = Kärsivällisyys (Koetusten kautta) (Room 5:4 ja 15:4)

1.Tim 6:11

6:11 "Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta".

Jaak1:3

"tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.

2.Pietarin kirje:1:6

" ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta"


Hengen hedelmät
Gal 5:22-25
A) 5:22 Mutta Hengen hedelmä on Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
5:23 Sellaista vastaan ei ole laki.
B) 5:24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
C) 5:25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
1.Rakkaus ( Meissä ei ole tarvittavaa Rakkautta, vaan se tulee meihin Jumalan Rakkauden kautta, Hänen läsnäolossaan)

1 Joh 4:19 "Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.) ( 1Joh 4:9 "Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
Room 5:5
"mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu"
1.Joh 2:5
"Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme"
2. Ilo - Fil 3:1
Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi
3. Rauha - Juuda 1:2
A) 1:2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.
Room 12:18
B) "Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa."
1.Tes 5:13
C) 5." sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden.( Eläkää rauhassa kaikkien kanssa)