" Saulus lähti Damaskoon, vihaa uhkuen. Päätti ottaa kiinni joukot uskovaisten.
Mutta tiennyt ei vielä, hän ketä vainosi, kun Pyhän Hengen voimasta maahan putosi ......
Hän oli nähnyt Herran kaikkivaltiaan, joka miehenkun miehen saa heti muuttumaan...."

Saulus

Apt. 9:1-21

Saulus Tarsolainen oli mies joka vainosi Jeesuksen seuraajia. Hän oli korkeasti teologisesti koulutettu fariseus ( Juutalainen uskonnollinen liike) Saulus oli kiivas uskonnollinen mies joka todellakin luuli tekevänsä oikein kun otatti kiinni uskovia jotka vangittiin ja joita kidutettiin, jopa surmattiin uskonsa tähden.

Saulus oli matkalla Damaskoon otattamaan kiinni Jeesuksen seuraajia, kun yhtäkkiä valo taivaasta kävi hänen ylleen. Valo oli Jumalan kirkkaus joka kohtasi tätä miestä kesken matkan, hän tipahti aasinsa selästä ja kuuli sanat: Apt 9:4-6 "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" 5. Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 6. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän."

Saulus ei tiennyt että hän uskonnollisuudessaan taisteli itse Jumalaa vastaan. Saulus luuli tekevänsä oikein kun noudatti uskonnollisia rituaaleja joita juutalaisuudessa oli paljon. Mutta Saulukselta puuttui elävä yhteys Isään Jumalaan.

Uskonnollisuus oli sokaissut Sauluksen, ja Jumala tahtoi näyttää hänelle voimansa tehdäkseen hänestä oman palvelijansa. Miksi Jeesus ilmestyi Saulukselle? Jumala näki Sauluksen sydämeen, hän tiesi että tämä todella uskoi asiaansa, jota ajoi kiivasti. Saulus uskoi kiivasti Isiensä Jumalaan.

Hänen oma usko ei kuitenkaan riittänyt pelastukseen ja yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Tarvittiin virheetön uhri- karitsa Jeesus Kristus sovittamaan Sauluksenkin synnit golgatan ristillä.

Tottahan Saulus oli tuonut varmaan montakin uhrilahjaa Jumalalle elämänsä aikana, mutta ne eivät tuoneet sovitusta sydämeen eikä tuota yhteyttä Jumalan kanssa jota Saulus etsi, kiivaillen isien uskon puolesta.

Nyt Damaskoksen tiellä oli itsessään avuton, lyöty mies. Näkö oli mennyt taivaallisen kirkkauden ilmestyttyä hänelle. Jeesus oli aikaisemmin maan päällä ollessaan sanonut fariseuksille ,että kun he sanovat näkevänsä, sen tähden heidän syntinsä pysyy. Jos nuo fariseukset olisivat olleet hengellisesti näkeviä, he olisivat tienneet Jeesuksen olevan heidän vapahtajansa, heidän Messiaansa. Jeesus näytti ihan konkreettisesti, että Saulus on sokea hegellisesti, ja tarvitsee vapautuakseen ja näkönsä saamiseen Jeesuksen armoa ja ristin sovitustyötä.

Saulus joutui sellaiseen hätään sielunsa syvyyksissä asti, että hän huusi Herraa avuksi 3 päivää ja yötä, myöskin hän paastosi tuon ajan.

Damaskossa oli Ananias niminen opetuslapsi jolle Jeesus ilmestyi näyssä. Apt 9:10-16

Jumala käyttää ihmistä välikappaleena pelastus suunitelmassa. Tässäkin tilanteessa vaikka Jeesus itse ilmestyi Saulukselle Damaskoksen tiellä ja hän kuuli Jeesuksen äänen. Jeesus ilmestyi Ananiakselle käski tämän mennä niin kutsutulle Suorallekadulle jossa on talo missä Saulus majaillee. Jeeusus ilmestyi sekä Saulukselle että Ananiaalle ilmestyksessä. Herra lähetti Ananiaan päästämään synnin päästön Saulukselle. Kun nuo miehet kohtasivat toisensa oli Taivas lasketunut tuohon taloon. Apt 9:17-18 Saulus sai tuossa tilnteessa vapautuksen synneistänsä, sekä täyttyi Pyhällä Hengellä ja myös sai takaisin fyysisen näkökykynsä.,Ananiaksen laittaessa kätensä Sauluksen päälle ja rukoillessa. Myös Ananias ilmeisesti toimi myös kastajana, koska tässä sanan paikassa sanotaan että Saulus sai myös kasteen. Ja tässä tarkoitetaan nimenomaan vesikastetta. Mark.16:16 "joka uskoo ja kastetaan se pelastuu". Tämän jälkeen Sauluksesta tuli valtava todistaja , Jeesuksen suuresta armosta ja pelastustyöstä. Hänen tunnettiin myöhemmin Paavalina ja hänet luettiin apostolien joukkoon joka kirjoitti opetuskirjeitä eri Seurakuntiin, sekä julisti myös pakanolle Evankeliumin salaisuutta. Ihmeet ja merkit seurasivat tämän miehen julistusta, niin kuin raamattu lupaa jokaiselle joka uskoo.

Mark.16:17-18

"Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä 18."nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

Sinä voit ehkä olla niinkuin tuo Saulus, hyvin uskonnollinen ihminen. Se ei kuitenkaan riitä, täytyy tulla elävään yhteyteen Jumalan kanssa. Siihen on mahdollista tulla, uskomalla Jeesukseen. Tunnustamalla hänelle syntinsä ja hylkäämällä vanhan elämän ja sen syntiset tavat ja tottumukset. Lukemalla Jumalan sanaa ja etsimällä uskovien yhteyttä. Sekä olemalla sanalle kuuliainen pääset elävään yhteyteen Jumalan kanssa.

1 Tim 1:12-17

12. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herramme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa

13. minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;

14. ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

16. Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.

17. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

Tässä entinen Saulus, uudelta nimeltää Paavali kirjoittaa Timoteukselle, kuinka Jeesus Kristus asetti hänet palvelukseensa ja kuinka varma on se sana että Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan, joista Paavali tunsi olevansa suurin syntinen.

Jos sinäkin tunnet olevasi suuri syntinen, niin et kuitenkaan ole toivoton tapaus Jumalan silmien edessä. vaan saat omistaa Kristuksen Jeesuksen sovitustyön omalle kohdallesi.....!