JOSAFATIN VOITTO


Joosafatin ja Israelin voitto ammonilaisista, mooabilaisista ja Seirin vuoristolaisista.

2 Aik 20:1-23

Kun Joosafatille tultiin kertomaan, että suuri sotajoukko lähestyi meren toiselta puolelta Aramista. Peljästyi hän, ja niin Joosafat kääntyi Herran puoleen rukouksessa ja paastossa.

Monta kertaa on niin että me käännymme Jumalan puoleen silloin kun jotain uhkaavaa tapahtuu elämässämme. Se voi olla sairaus, työttömyys, avioero, paniikkihäiröt jne. Monesti me uskovatkin unhoitamme olla Herran seurassa rukouksessa ja kiitoksessa hyvinä päivinä, silloin kun kaikki menee hyvin. Sen tähden monesti Jumala sallii meille vastoinkäymisiä että me turvautuisimme häneen. Jumala haluaa hallintavallan meidän koko elämästämme, mutta meidän on vaikea monesti antaa kokonaan itsemme Hänen hallintaansa. Sen tähden hän joutuu sallimaan meille vastoinkäymisiäkin.

Myös uskoamme kasvatetaan vastoinkäymisissä joissa joudumme huutamaan Herran puoleen, pyytämään Hänen puutumistaan elämämme tilanteisiin.

 Heb 11:1 "Usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan

ojentautumista sen mukaan mikä ei näy."

Niin kuin tässä Joosafat peljästyi, niin mekin usein peljästymme kun vaikeudet ilmestyvät elämäämme.

Mutta niin kuin Joosafat kääntyi Herran puoleen rukouksessa ja paastossa, niin mekin saamme kääntyä Jumalan puoleen Jeesuksen nimessä. Herra haluaa auttaa meitä ja Hän haluaa tehdä meistä, Hänestä riippuvaisiksi, että Hän saisi olla medän johdattajamme ja varjeliamme, meidän Isämme sekä koko elämämme. Jos Isä Jumala saa olla meidän Kuninkaamme,jaHerramme me pääsemme näkemään monenlaisia ihmeitä elämässämme. Niin kuin Joosafat ja Israelin kansa sai nähdä monenlaisia ihmetä taisteluissaan viholliskansoja vastaan.

Tässä sanan paikassa on meille syvä opetus hengellisestä sodankäynnistä.

1. Rukous, ja paasto :

2 Aik 20:3-6

2. Muistella mitä Herra on jo tehnyt: 

2 Aik 20:7

3. Muistuttaa Herran lupauksista: 

2 Aik 20: 8-9

4. Tunnustaa avuttomuuntensa Herran edessä:

2 Aik 20:12

Herra alkaa puhumaan ja vaikuttamaan

Herra ei tee mitään ilmoittamatta ensin palvelijoilleen Profeetoille:

2 Aik 20:14-15

"Ja Herran Henki tuli seurakunnan keskellä Jahasieliin, Sakarjan poikaan, joka oli Benajan poika, joka Jegielin poika, joka Mattanjan poika, leeviläisen, joka oli Aasafin jälkeläisiä,

15. ja hän sanoi: "Kuunnelkaa, kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille Herra: Älkää peljätkö älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. "

Hän antaa selvät toimintaohjeet:

2 Aik 20:16-17

16. Menkää huomenna heitä vastaan. Katso, he nousevat silloin Siisin solaa pitkin, ja te kohtaatte heidät laakson päässä, itäänpäin Jeruelin erämaasta.

17. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö älkääkä arkailko; menkää huomenna heitä vastaan, ja Herra on oleva teidän kanssanne."

Joosafat johtaa Israelin kansan rukoukseen ja ylistykseen:

2 Aik 20: 18-19

" Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan, ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen, rukoilemaan Herraa.

19. Ja ne leeviläiset, jotka olivat Kehatin ja Koorahin jälkeläisiä, nousivat ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa, ylen korkealla äänellä."

Kansa lähtee liikkeelle:

2 Aik 20: 20

20. Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät Tekoan erämaahan. Ja heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi: "Kuulkaa minua, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Uskokaa Herraan, Jumalaanne, niin te olette hyvässä turvassa, ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte."

4. Joosafat asettaa Veisaajat kulkemaan aseväen edellä.

2 Aik 20:21-23

21. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen: "Kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti."

22. Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra väijyjiä tulla ammonilaisten, mooabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun; ja heidät voitettiin.

23. Sillä ammonilaiset ja mooabilaiset asettuivat Seirin vuoristolaisia vastaan tuhoamaan ja hävittämään heitä; ja kun he olivat lopettaneet Seirin asukkaat, auttoivat he toisiaan toistensa tuhoamisessa.

Tässä me näimme välähdyksen siitä miten Herra vaikutti Isaelin Kansassa, sekä taistelussa viholliskansoja vastaan.Kun he kääntyivät Joosafatin johdolla Elävän Jumalan puoleen.

Nämä viholliskansat lopettivat toinen toisensa, Israelin kansan ei tarvinnut turvautua miekkaan vaan Jumala käänsi viholliskansojen miekat toisiaan vastaan.

Näin mekin saamme turvautua Elävän Jumalan puoleen rukouksessa ja paastossa. Hän tulee ilmestymää siellä missä Häntä avuksi huudetaan koko sydämmestä.

Me saamme Jumalan kansalaisina muistuttaa Hänen lupauksistaan jotka Hän on meille luvannut Raamatussa, me saamme vedota Hänen iäti pysyvään ja muuttumattomaan SANAANSA.

Sekä tunnustaa Jeesukselle avuttomuutemme ja/kun meillä on syntiä sydämellä, niin tunnustaa ja hyljätä syntinmme ja maailmallisuutemme.

Tuossa Joosafat kutsui Herran kansan temppeliin rukoilemaan, niin meidänkin tulee kokoontua Seurakuntaamme ja siellä huutaa avuksi Herraa.

Sitten meidän tulee astua esiin, eli lähteä liikkeelle ja toteuttaa sanaa elämässämme, laittaa opittu käytäntöön.

Seuraavaksi lähdemme kiittämään ja ylistämään jo voitosta jonka Herra antaa meille, eli me omistamme USKOSSA jo ne lupaukset jotka on kirjoitettu

Raamattuun ja jotka me olemme sieltä saaneet Herralta omistaa omaan sydämmeemme. Me olemme voittajia Herrassa.

1 Joh 5:4-5

" sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.

5. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? "

1.Joh: 5:4

"sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme"

1.Tim:6:6

"Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa."

2.Kor:2:14

"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun"" Vottohon, voittohon viepi veri Jeesuksen, voittohon voittohon viepi jokaisen, suuri Jumalamme ompi voimanamme..."