ARMOLAHJAT

9 Henkilahjaa

1 kor 12:1-11

1.viisauden sanat

Viisauden sanat toimivat monesti puhujalla selittäessään kirjoituksia, sen erottaa yleensä ainakin puhuja itse koska kirjoitukset avautuvat hänelle itselleenkin uudella erikoisella tavalla. Myös erilaisissa vaikeissa asioissa joissa ihmisen oma ymmärrys ei voi ratkaista asiaa voi rukouksen kautta tulla yliluonnollinen viisaus selvittää tilanteen. Kuningas Salomo sai Jumalalta erikoista viisautta ratkaista vaikeitakin ongelmia, hänen viisauttaa tultiin kuuntelemaan myös naapurimaista. 

2 Aik. 1: 7-12 (Salomon anoi Jumalalta viisautta ja taitoa tuomita ja johtaa kansaa

Ja hänen rukouksiin vastattiin Taivaasta. Hän sai taivaallisen viisauden tuomita kansaa oikeuden mukaisesti.)

2.tiedon sanat

Tiedon sanat tunnistaa siitä että saat mieleesi asioita ihmisten tilanteista tai sairauksista tai muista asioista joita et ole voinut tietää inhimillisesti. Herra antaa näihin tilanteisiin myös selvityksen ja avun, joskus myös parantamalla sairauksista..

Esim: Apt: 27: 22, 33-36 .. 22).kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu

Paavali kehoitti laivassa olevia nauttimaan ruokaa, koska hän tiesi että oli tuleva uimamatka edessä... Tiedon sanat toimivat tässä Paavalilla kun hän sanoi laivassa oleville

".. sillä ei yhdeltäkään teistä ole hiuskarvakaan päästä katoava.."

3. Uskon lahja

Esim. Apt.3:1-8 ja 16 ..(usko jonka Jeesus vaikuttaa on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden....)

4. Terveeksitekemisen lahjat

Esim: Apt 28: 8-9 Paavali paransi Meliten saaren sairaat.

5. Voimallisten tekojen lahja

mm. riivajien ulos ajamisia... Esim. Apt 19:11-12 (voima ajaa ulos pahoja henkiä)

6. Profetoimisen lahja

Tämä lahja ilmenee siten että lahjan omaava henkilö saa viesti Pyhän Hengen vaikutuksesta esim. Seurakunnan kokouksessa.

Viesti tai näky tulee ihmisen mieleen oman ymmäryksen ulkopuolelta, Profetia tulee arvostella ja sen pitää olla Raamatun sanan mukainen

ollakseen Jumalan antama. Me voimme siis tutkia Profetiat Raamatun pohjalta.


7. Arvostella henkiä (henkien erottamisen armolahja)

Tallaisen armolahjan omaava tunnistaa väärät henget, esimerkiksi tietäjähengen ym.. sellaisen,

Esim: Ap.t. 16:16-18 "Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.

16:17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien."

16:18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä." Ja se lähti sillä hetkellä.


8. Eri kielillä puhumisen lahja

Tämä lahja on merkkinä Hengen täyteydestä.

Kielillä puhuva rakentaa omaa hengellistä ihmistä puhuessaan kielillä. Joskus myös Seurakuntaa jos paikalla on henkilö jolla on kielten selittämisen lahja

Eri kielillä puhumisen lahjan saivat opetuslapset

Apt 2 luvussa

2:4 "Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi"

2:5 Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.

2:6 Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.

2:7 Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?

2:8 Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?"

2:9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa"


2:10 Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset "


2:11 kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."


9. Kielien selittämisen lahja

Tämän lahjan omaavan henkilö osaa selittää toisen puhuman kielen, yliluonnollisesti. Pyhä Henki tuo selityksen mieleen, niin että kielten sellitämisen lahjan omaava ymmärtää mitä sillä hetkellä Pyhä Henki puhuu.

Armolahjat saadaan armosta niin kuin sana armolahja tähän viittaakin. Armolahjat eivät ole hengellisyyden mittari , eikä armolahjan saajan hengellisyys vaikuta siihen että hän on saanut ko lahjan. Lahjat saadaan anomalla ja Herran tahdosta. Suurin harhaluulo on että kun mukamas saadaan tietty Hengellinen tila, että tultaisiin niin pyhiksi että sen kautta ihmisessä olevat armolahjat tulisivat esille. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Armolahjat ovat yliluonnollisia lahjoja joita ei ihmisessä itsessään ole. Armolahjat tulevat Jumalalta hänen aivoitusten mukaan, mutta niitä kehoitetaan myös anomaan, näyttää olevan niin että Herra haluaa että me pyydämme Häneltä rukouksin näitä lahjoja ja että sitten Hän katsoo minkälaisia lahjoja Hän itsekullekin antaa.